VVD doet verslag verloop coalitievorming

Foto: .

Afgelopen week hebben Roelof Theun Hoen en Jack Jongebloed van de VVD verkennende gesprekken gevoerd met de andere zes partijen van de raad: SDW, CDA, GroenLinks, Weststellingwerfs Belang, Blijf Stellingwarfs en D66. De gesprekken gingen over het nieuw te sluiten coalitieakkoord en de mogelijke samenstelling van een nieuw te vormen coalitie en college.

Op donderdagavond 12 april is er een openbare bijeenkomst waarin Roelof Theun Hoen namens de VVD verslag zal doen van de verkennende gesprekken. Ook zal de VVD een advies uitbrengen voor het verdere verloop van de onderhandelingen. De openbare bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Wolvega en begint om 20.00 uur.