Wethouder Jongebloed hangt samen met leerlingen Triade nestkastjes op

Twaalf leerlingen van SBO De Triade in Wolvega hingen woensdagochtend 14 maart samen met wethouder Jack Jongebloed en leden van Vogelwacht Wolvega e.o. nestkastjes op in park De Nieuwe Aanleg en op de algemene begraafplaats. Ze hingen dertig nestkastjes op voor verschillende soorten vogels, zoals kool- en pimpelmezen, boomklevers, mussen en gekraagde roodstaarten.

De kastjes zijn opgehangen om meer verschillende soorten vogels aan te trekken (biodiversiteit).

De gemeente Weststellingwerf wil meer biodiversiteit creëren, niet alleen bij vogels maar ook voor insecten, planten en bomen. Om de groei van het aantal insecten zoals gaas- en sluipvliegen, hommels, bijen en sluipwespen te bevorderen, zijn in De Nieuwe Aanleg bloembollen (stinsenflora) geplant en worden er in de omgeving bloemenweides aangelegd.

Door biodiversiteit  verbetert de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van plaagdieren. Dit helpt bij de natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Koolmezen en mussen eten deze schadelijke rupsen, vooral als de vogels jongen hebben. Op dezelfde manier bestrijden ook larven van gaasvliegen en sluipwespen de eikenprocessierups.

Duurzame gemeente

Wethouder Jack Jongebloed: “Met de nestkastjes maken we onze gemeente duurzamer. We dragen eraan bij dat iedereen zo lang mogelijk kan genieten van onze mooie omgeving, nu en in de toekomst. We zijn blij dat de leerlingen van Triade meehelpen met het ophangen van de nestkastjes. Wij vinden het belangrijk hen te betrekken bij de natuur in hun eigen omgeving.”

Jongebloed prijst ook de samenwerking met Vogelwacht Wolvega e.o. “Deze vrijwilligers zijn een belangrijke waarde voor het instandhouden van de natuur in Weststellingwerf.” Vogelwacht Wolvega e.o. onderhoudt samen met schoolkinderen ook de oeverzwaluwwand op industrieterrein Schipsloot.

Aan de rand van het Roodbaardpark De Nieuwe Aanleg komt dit voorjaar nog een torenvalkenkast  te hangen en voor ijsvogels worden stijlwandjes gemaakt om in te broeden.